plán akcí na tento měsíc

Ježíškova vnoučata

Iděti z 1.stupně se zapojily do výzvy Ježíškova vnoučata a vyráběly přáníčka pro seniory. Celkem jich naši žáci zaslali do Českého rozhlasu asi 500. To budou veselejší Vánoce....

více info
Ze školních
chodeb a nástěnek


více info
Druhý projektový den

V pondělí 10.12. proběhl ve škole druhý projektový den. Děti sbíraly zkušenosti v mnoha oblastech - byl tu pan záchranář, proběhla instruktáž, jak si správně čistit zuby, v chemické laboratoři děti zkoumaly vodu. Žáci šestého ročníku se učili vytvářet prezentace v různých prostředích a sedmáci byli opět na hasičské stanici na Petřinách a osmáci zpracovávali v angličtině dějiny Anglie.

více info
Rybova Česká mše vánoční

V pátek 7. prosince navštívila 6.A koncert Rybovy České mše vánoční v podání studentů SOŠ a Gymnázia Evropská v Husově sboru v Dejvicích. Výkon studentů byl úchvatný a důstojně umocnil blížící se příchod Vánoc.

více info
Promítání filmu - pro žáky druhého stupně

Chtěla bych vás pozvat na promítání filmu "My děti ze stanice Zoo".  Promítání se uskuteční dne​ 10.12.2018  od 16:00  v učebně č.5.

Praktická část závěrečné práce žákyně 9.B Kristýny Steklé.

více info
Advent ve školní družině


více info
Mikuláš

A školou prošel Mikuláš...

více info
Ježíškova vnoučata

Děti se šestého a sedmého ročníku se zapojily do akce Českého rozhlasu a v rámci projektu Ježíškova vnoučata vytvářely vánoční přání pro seniory.

více info
Miniházená

Dne 23.11. naši žáci prvního stupně vyhráli turnaj v miniházené. Po velmi kvalitním a obětavém výkonu porazili všechny týmy. Zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci a gratulujeme k vítězství!

více info
Závěrečné práce žáků 9. ročníku - výuka

Jedním z cílů závěrečné práce některých žáků 9. ročníku bylo v rámci přírodopisu či výchovy ke zdraví připravit plán výuky a zrealizovat ho v šestém či sedmém ročníku. Jejich výuka se věnovala těmto tématům: mimetické jevy v přírodě, poruchy příjmu potravy a ohrožené druhy živočichů.

Všechny tři žákyně provedly pečlivou přípravu a dle zpětné vazby, kterou dostaly od žáků, lze zhodnotit, že hodiny byly poutavé a přínosné.

více info
více info
Softball v hodině TV 8.A


více info
Softball v hodině TV 8.A


více info
Den otevřených dveří


více info
Výstava Paměť národa na Letné


více info
Cizí jazyky hravě

Dne 21. listopadu se žákyně naší školy, studující francouzský jazyk, zúčastnily nesoutěžní přehlídky „Cizí jazyky hravě“, kterou zorganizovala Základní škola náměstí Svobody. Jako tým musely dívky absolvovat několik disciplín, kde mimo jiné předvedly i své pěvecké a herecké schopnosti, a to vše ve francouzštině. Za jejich snahu a krásné výkony byly oceněny nejen potleskem, ale dostaly i věcné ceny, které se jim budou hodit do další výuky.

více info
Srdečně vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 22. listopadu 2018, 16-18 hod
,
na téma ČESKOSLOVENSKÉ STOLETÍ.


více info - PLAKÁT
Klub rodičů vás zve na tradiční Podzimní bazar,
v sobotu 10. listopadu 2018, 9-12 hod


Můžete výhodně prodat, nakoupit
nebo si užít výborné občerstvení...

více info - PLAKÁT
Písařská dílna 7.A

Impresionismus 9.B

Výtvarná dílna v 9.ročníku na téma impresionismus.

Konchologická praktika s šestými ročníky
aneb určování schránek měkkýšů

V posledních 14 dnech navštívili žáci přírodovědného praktika workshop na Přírodovědecké fakultě, kde se se seznámili s běžnými druhy českých plžů a mlžů. Dozvěděli se, jaké jsou rozdíly mezi lasturou a ulitou a určovali jednotlivé druhy měkkýšů dle jejich schránky.

Inscenace sluneční soustavy v 9.B

Žáci 9.B zpracovávali informace o jednotlivých planetách sluneční soustavy, kdy závěrečným výstupem byla inscenace planet obíhajících okolo Slunce.

více info
Co bude dál? I

Beseda s vyučujícími a studenty ze středních škol a s našimi deváťáky či osmáky a jejich rodiči o možnostech budoucího studia proběhne v úterý 23.10. od 17,30 hod. ve školní jídelně.

více info
6.A v Národní technické knihovně

Dne 18.10. 2018 navštívila 6.A v Národní technické knihovně v Dejvicích programovací workshop v rámci iniciativy codeweek.eu. Děti se zúčastnily  programovacího workshopu SkechUp. Své vytvory si mohly uložit  na USB flashku,  kterou dostaly jako dárek.  Po přestávce se vydaly na technicky  zaměřenou exkurzi po knihovně.

více info
Pracovní činnosti - předkrm

Pracovní činnosti v šestém ročníku. Děti připravovaly předkrm.

více info
Bankéři do škol

Beseda s vyučujícími a studenty ze středních škol a s našimi deváťáky či osmáky a jejich rodiči o možnostech budoucího studia proběhne v úterý 23.10. od 17,30 hod. ve školní jídelně.

více info

Výlet do Anglie 2018

Naše děti 7. – 9. tříd se zúčastnily jazykově poznávacího výletu do Anglie, tentokrát do města Yorku a jeho okolí. Každé dopoledne probíhala výuka angličtiny v místní jazykové škole, odpoledne žáci navštívili zajímavá historická místa a muzea. Program byl velmi nabitý. Ve městě York jsme viděli nově zrekonstruované Vikingské muzeum, Národní železniční muzeum, středověké uličky a hradby města. Vlakem taženým parní lokomotivou jsme projeli národním parkem North York Moors do malebné rybářské osady Whitby, kde se nachází romantické rozvaliny kláštera Whitby Abbey. Velký úspěch měla unikátní hornická osada Beamish. Další výlet na pobřeží nás zavedl do Scarborough, nejstaršího lázeňského města v zemi, které proslulo již za vlády královny Viktorie. Při zpáteční cestě jsme navštívili Londýn, svezli jsme se na London Eye, prošli jsme se historickým centrem a projeli jsme se lodí po Temži. Výlet byl vydařený i přes jednodenní nepřízeň anglického počasí.

více info
Projektový den

9.10. 2018 proběhl první projektový den v tomto školním roce. Deváťáci se zúčastnili výjezdu do památníku Vojna u Příbrami, sedmáci zašli na hasičskou stanici na Petřinách a ostatní žáci plnili různé projekty ve škole.

více info
Podzim v družiněvíce info
Den jazyků

V prvním říjnovém týdnu se ve škole uskutečnil den jazyků. Děti na chodbách luštily křížovku v cizích jazycích a také se zúčastnily divadelního předstvení v angličtině.

více info
6. A a 6.B v History Parku

Podzim se již přihlásil v plné síle a šesťáci vyrazili v pondělí 1. 10. 2018 za poznáním do History parku Ledčice nedaleko od Řípu. Zde si na vlastní kůži vyzkoušeli práci archeologa v terénu – odkrývali hrobová naleziště. Dále si v roli experimentálního archeologa vyzkoušeli, jak lidé v pravěku opracovávali kámen, zpracovávali obilí či vyráběli keramiku. Nejvíce je zajímala práce s „pohyblivou mapou“, pískem, který pomocí počítačové animace umožňoval vyrábět geografické modely krajiny.

více info
SES 7.A a 7.B Jesenice

V prvním říjnovém týdnu jsme se zúčastnili zážitkového kurzu v Jesenici u Rakovníka.

více info
Poznáváme přírodu
(aktivity v přírodovědných praktikách)


více info
Osmáci v lanovém centruvíce info
Atletický trojboj

Žáci 6. až 9. tříd se 13. září zúčastnili školního kola atletických závodů. Soutěžilo se ve třech disciplínách: vrhu medicimbalem, skoku dalekém a běhu na 50m. Počasí nám přálo, děti si atletický den užily a my učitelé jsme ocenili pěkné sportovní výkony. 

více info
SES - 6.B

Hned po zahájení školního roku vyrazily šesté třídy na svůj první zážitkový kurz. Jak je i z fotografií znát, různorodé aktivity si žáci užívali i zažívali. Počasí nám všem přálo.

více info
SES - 6.A


více info
Anglie 2019

V pondělí ráno jsme šťastně dojeli do Yorku. Po dlouhé noci jsme se všichni těšili na trochu pohybu. Prošli jsme si městské hradby, navštívili York Castle museum, Jorvik museum a železniční museum. Večer jsme se navečeřeli v rodinách a šli brzy spát, protože je pro nás zítra připravený další nabitý program. Už se těšíme...

více info
Zpráva z knihovny

Objednávky knih z knižních klubů odevzdejte, prosím, do školní knihovny do  čtvrtka 20. 9 do 17 hodin. Knihy objednané později, také objednám, ale přijdou až v říjnu.plakát
ŠÁRECKÝ OKRUH

Jako každý rok, tak i letos zveme všechny děti i zájemce všeho věku na tradiční pochod Šárecký okruh.

Milé děti, vážení rodiče,

školní rok 2018/2019 začíná 3.září v osm hodin. Tento den je vchod z ulice Na Čihadle určen pouze pro prvňáčky a jejich rodiče. Všichni ostatní použijí hlavní vchod z ulice Sušická.

První školní den trvá vyučování jednu hodinu, s dětmi počítá školní družina i školní jídelna.
Rozřazení dětí do prvních tříd

Rozřazení dětí do prvních tříd. Vzhledem k opatření GDPR můžeme poskytnout veřejně pouze seznam dětí s číslem, které obdržely při zápisu. Seznam dětí ve třídách obdrželi rodiče mailem, případně je k nahlédnutí ve škole.

seznam dětí (ke stažení ve formátu .pdf )