plán akcí na tento měsíc

Divadlo Fórum v pátých třídách

představení "Jsi nula" o kyberšikaně

více info
Den IZS na ZŠ Hanspaulka

V pátek 4. října se na naší škole uskutečnil Den Integrovaného záchranného systému (IZS). Na žáky 1. i 2. stupně čekal bohatý program připravený ve spolupráci s Prahou 6, Magistrátem hlavního města Prahy, jednotlivých složek IZS a dalších specialistů.

Na jednotlivých stanovištích uvnitř a vně školy měly děti možnost seznámit se s vybavením a prací hasičů, státní i městské policie, armády ČR a celní správy. Získaly také cenné informace o bezpečném chování na internetu, o pravidlech silničního provozu a si vyslechly si vyprávění veteránů o účasti československých a českých vojáků v zahraničních vojenských misích.

více info
Robotický projektový den v 6.C

První skupina šesťáků si letos v rámci podzimního projektového dne vyzkoušela, jaké je to být konstruktérem a programátorem robotů. Náplní jednoho z inovovaných projektových dnů byla stavba, algoritmizace a programování robotických modelů s využitím sad Lego WeDo 2.0 a materiálů z projektu PRIM (imysleni a wedo2).

více info
Ve družině se nikdo nenudí


více info
Ekotýmy opět v akci

V letošním roce se opět vydáváme "do boje" s plasty a odpady. Každý pátek probíhá třídění a odnos odpadu, na kterém se podílejí naše ekotýmy. Děkujeme jim za to.

Na celkovém omezení spotřeby a správném třídění se pojďme podílet všichni!

A připomeňme si loňský barevný týden pro Zemi.

více info
Jak sportuje Evropa - projektový den v 7.B

Sedmáci si v rámci projektového dne vyzkoušeli sporty, které se v Čechách běžně nepraktikují, a přitom jsou jinde v Evropě velmi populární. Seznámili se s jejich původem a hlavně pravidly, aby se tak pokusili vyvolat o ně větší zájem i u nás.

více info

Podzimní bazar 2019

9. listopadu 2019, 9 – 12 hod
školní jídelna

Informace pro prodávající a nakupující
plakát
Co bude dál...?
Tradiční beseda s pedagogy a žáky středních škol.

22. října 2019 od 17:30
ve školní jídelně ZŠ Hanspaulka

více info
Pozvánka na Book club aneb setkání knihomolů pro rodiče,
pondělí 14. 10. 2019, 19:00-20:00, školní knihovna.

Bližsí informace k akci zde.

Pracovní činnosti v 6.C
Cooking in English!


více info
Opět po roce vyrážíme do Anglie
Sledujte nás na tomto webu.
V části webu Nabízíme/kroužky naleznete
přehled všech nabízených kroužků v roce 2019/20.
Projekt Lezení do škol

V termínu 16.9. až 30.9.2019 se na naší škole koná projekt Lezení do škol pořádaný spolkem České sportovní lezení.

V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu mohou děti a učitelé využívat nejen v hodinách tělocviku.

Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 6.

Dnešní den se s možnostmi využití stěny a bezpečností seznámili učitelé. Stěna je umístěna u vchodu z ulice Na Čihadle.

Bez pedagogického dozoru je vstup na vlastní nebezpečí, jak informují instalované tabulky.

více info
Šárecký okruh

V sobotu 7.9. se konal již 28.ročník oblíbeného Šáreckého okruhu. Předpověď počasí nebyla příznivá a opravdu občas zapršelo, ale přesto jsme na startu uvítali 118 dětí a 85 dospělých. Všichni plnili úkoly na osmi stanovištích s tématy "Přísloví", nechybělo stanoviště s hasiči (nehas, co tě nepálí), nebo překonávání výškových rozdílů pomocí lana.

V cíli obdržel každý dětský účastník medaili a malé občerstvení. Zatímco děti sledovaly divadlo, rodiče si povídali a odpočívali, bylo to prima zakončení celé akce. Děkujeme společnostem Globus a Ondrášovka za podporu Šáreckého okruhu.

více info
Naše škola je zapojena
v celorepublikové síti organizace Post bellum.


ANGLIČTINA PRO VŠECHNY – ENGLISH FOR ALL

Ve školním roce 2019/20 zahajujeme projekt "Angličtina pro všechny", který všem žákům poskytne rozšířenou dopolední výuku angličtiny s rodilými mluvčími.

Všichni, kteří projekt podpořili sponzorským darem, mohou požádat o potvrzení o poskytnutí daru. Dokument ke stažení i postup podání žádosti naleznete zde.

Transparentní účet projektu "Angličtina pro všechny"
- účet: 115-9962520227/0100
- variabilní symbol: "jméno dárce"

Přejeme všem dětem, rodičům a učitelům
krásný školní rok 2019/2020!
plakát

Akce se koná
s podporou
MČ Praha 6

ŠÁRECKÝ OKRUH

Zveme vás na oblíbený Šárecký okruh, jeho 28.ročník. Opět půjdete po kopcích nahoru a dolů, budete plnit úkoly na stanovištích, tentokrát s tématem Přísloví. V cíli dostanete medaili a malé občerstvení.

Přijďte, děti, rodiče i jednotlivci, těšíme se na vás!

  • KDY: v sobotu 7. září 2019
  • TRASA: 7 km, oblast Hanspaulky, Horní a Dolní Šárky

  • START: Březový hájek v Soborské ulici vedle zahrádek poblíž cesty na Zlatnici,
    zápis v době od 8:30 do 9:30
  • CÍL: tamtéž

  • DOPORUČUJEME: sportovní oděv a obuv. Trasa není vhodná pro kočárky!
HŠP- HANSPAULSKÝ ŠKOLNÍ POHÁR

I v letošním školním roce budou třídy 2. stupně bojovat o putovní školní pohár. V posledním ročníku se soutěžilo v devíti tradičních i netradičních sportovních disciplínách. Nejvíce bodů se povedlo získat 8.A, která se stala absolutním vítězem, druhé místo patřilo 7.A a bronzovou příčku obsadila 8.C.

A kdo se stane dalším vítězem?

více info
Výtvarné práce dětí v rámci programu Erasmus+

Společným tématem prací je motto EU: Jednotná v rozmanitosti / Unie dans la diversité.

více info
Bowlingová liga

Ve školním roce 2018/19 se děti z Hanspaulky zúčastnily školní bowlingové ligy. A v červnu si z pardubického celostátního finále odvezly vítězný pohár. Obstály tak v konkurenci mnohem starších dětí.

více info